Bemutatkozik a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya
 
 
  Osztályunk a kórház központi épületétől 2 km távolságra külön telephelyen, parkosított környezetben található. A pavilon kb. 80 éve épült, eredeti funkcióját tekintve gyermek- menhelyként szolgált.
  A folyamatos ágyszám leépítésnek köszönhetően jelenleg 67 ágyon kell ellátnunk betegeinket a következő részlegekre tagoltan:
 • Patológiás újszülött részleg
 • Újszülött-intenzív részleg (PIC) a gyermekintenzív részleggel funkcionális egységben
 • Csecsemő- és kisded részleg
 • Gyermek- és ifjúsági részleg
 • Gyermekfertőző részleg
  Osztályunk telefon elérhetősége: 66/463-633 Gyermek- és ifjúsági részlegen fekvő gyermeket 15 órától 19 óráig a 350-es melléken telefonhoz hívunk.

  Az osztály munkáját Dr. Sipos Péter osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens irányítja. Az osztályvezető főnővér feladatait megbízottként Merx Henrietta látja el.

  Betegeket a megye egész területéről fogadunk, ezen túlmenően érkeznek betegek a határon túlról (Aradról, Nagyszalontáról, Nagyváradról) is. Évi fekvőbeteg forgalmunk 3800-4200 fő.
  Osztályunk 13 profilambulanciának is ágyhátteret biztosít. Az ambuláns betegforgalom évente meghaladja a 30 000.. Mindezt az általános ambulancia mellett a következő szak-profilok működésével értük el: általános ambulancia, pulmonológia, kardiológia, gastroenterológia, koraszülött utógondozás, diabetológia, bőrgyógyászat, gyermekneurológia, fejlődésneurológia, rheumatológia, nephrológia, gyermekradiológia, védőoltás szaktanácsadás.
 
  A Gyermekosztály 13 profilambulanciát is működtetve látja el megyei feladatait.
 
Szakrendelők rendelési ideje
Általános ambulancia   hétfőtől - péntekig 8.00 - 16.00
Pulmonológia Dr. Kövesdi József
hétfő, kedd, szerda 7.00 - 10.00
Pulmonológia Dr. H. Nagy Katalin
csütörtök, péntek 8.30 - 13.00
Kardiológia Dr. Schriffert Terézia hétfő 8.00 - 11.30
Kardiológiai ultrahang Dr. Schriffert Terézia csütörtök
péntek
16.00 - 17.30
8.00-11.00
Gyermekneurológia Dr. Svékus András szerda 8.00 - 13.00
Fejlődésneurológia, epilepsia gondozás Dr. Halics Éva hétfőtől - péntekig 8.30 - 14.30
Gasztroenterológia Dr. Bódi Piroska Kedd, szerda és csütörtök 8.00 - 13.00
Sebészet Dr. Németh Péter csütörtök (kéthetente) 12.00 - 16.00
Koraszülött-gondozás Dr. Abdulrahman Abdulrab szerda, csütörtök 10.30 - 13.00
Koraszülött-gondozás Dr. Zátonyi Adél hétfő, péntek 10.30 - 13.00
Vesegondozás Dr. Sipos Péter hétfő 13.00 - 15.00
Gyermek-reumatológia Dr. Laduver Anita kedd 8.00 - 12.00
Bőrgyógyászat Dr. Patai Györgyi kedd
8.00 - 14.00
Védőoltás szaktanácsadás Dr. Zátonyi Adél hétfő 13.30 - 15.00
Gyermekradiológia és Ultrahang Dr. Köteles Rózsa hétköznapokon 9.00 - 13.00
Diabetes-gondozás Dr. H. Nagy Katalin szerda 8.00 - 13.00
 
 Az osztály orvosai közül többen második és harmadik szakvizsgával rendelkeznek. Így jelenleg 2 neonatológus, 2 pulmonológus, 2 neurológus, 2 anesth.-intenzív terápiás szakorvos, 1 gastroenterológus, 1 kardiológus, 1 diabetológus dolgozik osztályunkon. Más osztályról szakambulanciát lát el rheumatológus, gyermeksebész és bőrgyógyász.
 
Orvosaink
Dr. Sipos Péter osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens, csecsemő- és gyermekgyógyász, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
Dr. Svékus András főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, neurológus
Dr. Schriffert Terézia főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, kardiológus
Dr. Kövesdi József főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, pulmonológus
Dr. Bódi Piroska főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, gasztroenterológus
Dr. H. Nagy Katalin főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, pulmonológus, diabetológus
Dr. Halics Éva főorvos - neurológus
Dr. Abdulrahman Abdulrab adjunktus -csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus
Dr. Zátonyi Adél adjunktus -csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus
Dr. Mózes Katalin csecsemő- és gyermekgyógyász
Dr. Szabó Andrea intenzív terápiás szakorvos
Dr. Somogyi Délia csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Kovács Bernadett szakorvosjelölt
Dr. Kolozsi Anita szakorvos
Dr. Kolozsvári Edina szakorvosjelölt
Dr. Orosz Edit szakorvosjelölt
Dr. Máté Csilla szakorvosjelölt
Dr. Danyi Julianna szakorvosjelölt
Dr. Csonka Nóra rezidens orvos
 
  A gyermekgyógyászat az a szakma, ahol az ápolás egyenrangú a gyógyítással. Az ágyszám leépítés következményként több nővérünktől kényszerültünk megválni, így jelenleg 58 magasan kvalifikált ápolónő áll alkalmazásban. Szakképzettségi mutatóik a következők: egyetemi végzettségű: 1 fő, diplomás ápoló: 6 fő (ebből 2 fő szakoktató), E-kategóriás ápoló 42 fő.
  Orvosi-ápolási munkánkat további diplomás szakembereink segítik: 1 dietetikus, 1 gyógytornász, 1 egészségügyi ügyvitelszervező, 1 védőnő (utóbbi a Szülészettel megosztva).
  Gyógyító munkánkon túl munkatársaink szerteágazó feladatokat látnak el. Így orvosaink tanítanak az Egészségügyi Főiskolán, a Semmelweis Egészségügyi Szakképző Iskolában. Részt veszünk háziorvosok továbbképzésében, orvostanhallgatók, egészségügyi főiskolások, szakképző iskolások, védőnők gyakorlati oktatásában.
  A gyógyítás és a szakorvosképzés mellett a tudományos tevékenységre is nagy súlyt helyezünk. Helyi szakmai fórumokon, gyermekgyógyászati decentrumokon, a szakterületek országos kongresszusain évi 25-30 előadásunk hangzik el, melyek közül több hazai szaklapban is megjelent (Gyermekgyógyászat, Orvosi Hetilap).
  Tudományos rendezvényeket szervezünk minden évben. Így a közelmúltban a perinatológiai, a diabetológiai, gastroenterológiai, kardiológiai országos kongresszust hoztuk Gyulára. Idén a pulmonológiai konferenciára kerül sor. 2 évente, Prof. Dr. Katona Márta egyetemi tanár (Szegedi Gyermekklinika) újszülött újraélesztő tanfolyamot tart osztályunk orvosai, ápolói és a Szülészet dolgozói számára.
  Osztályukon 2005 februárjától babamentő inkubátor működik a nem kívánt terhességekből született újszülöttek megmentésére.
  A tartós gondozást, folyamatos kezelést igénylő betegségekben szenvedő gyermekek számára szakembereink igyekeznek segítséget nyújtani a kis betegek és szüleik számára, így évek óta tartunk rendszeres klubfoglalkozásokat lisztérzékeny és cukorbeteg gyermekeknek, valamint közelmúltban indult bőrgyógyászati betegségekkel küzdők foglalkozása.
  8 éve minden évben szervezünk diabetes tábort a megye és a megye határain kívülről érkező cukorbeteg gyermekek részére – nagy sikerrel. 2008-ban elnyertük az első alkalommal odaítélt "Az ország legjobb gyermekdiabetes tábora" megtisztelő címet.

  Anyák osztályos elhelyezése: a szoptatós anyáknak a bentlakás háromszori étkezés biztosításával ingyenes. Amennyiben az édesanya már nem szoptat, szintén lehetősége van költségtérítés ellenében szállást igénybe venni. Az anyaszállás felújított környezetben, szintén háromszori étkezéssel napi 1 500 Ft-ért 6 fő elhelyezését biztosítja. A fertőző anyaszállón elsősorban még anyatejet igénylő, fertőző betegségben szenvedő gyermekek édesanyjának tudjuk étkezését, éjszakai pihenését biztosítani.

  Fekvőbeteg részlegeinken a látogatási rend nyitott, azonban a gyógyító munkánk zavartalan biztosítása érdekében az osztályon fekvő gyermekekre és az őket látogatókra vonatkozóan a következő házirend betartását kérjük:
 • Osztályunkon a szülők számára nyitott látogatási rendet biztosítunk.
 • Egyéb hozzátartozók csak meghatározott időpontban látogathatják a beteg gyermeket:
  • hétköznap: délután: 15:00 – 18:00 óráig
  • hétvégén: délelőtt: 10:30 – 12:00 óráig, délután: 15:00 – 18:00 óráig
 • A gyermek állapotáról felvilágosítást csak a kezelőorvostól kaphat 9 – 16 óráig, ezt követően csak kritikus állapotú gyermekről adunk tájékoztatást.
 • A kórterembe csak előírt védőruházatban lehet bemenni!
 • A zsúfoltság és a fertőzés veszélye miatt kizárólag csak egy látogató tartózkodhat a kórteremben!
 • A gyermekkel való érintkezés előtt fertőtlenítő kézmosás szükséges!
 • Kérjük a higiénés rendszabályokat betartani és a kórterem rendjére vigyázni!
 • Kérjük a szülőket, hogy csak a saját gyermeküket ápolják, gondozzák!
 • Az ágyrácsot gyermekük biztonsága érdekében szíveskedjenek felhúzni!
 • A szülő köteles beszámolni az ápolószemélyzetnek a gyermekkel kapcsolatos összes tevékenységéről és bejelenteni érkezését és távozását!
 • A gyermek csak azt eheti vagy ihatja, amit az ápolószemélyzettel egyeztetett. Élelmiszerek tárolása – névvel ellátva – a részlegen a betegek számára fenntartott hűtőszekrényben engedélyezett. Napraforgót, rágógumit, apró cukorkát, koffein tartalmú üdítőitalt gyermeknek behozni tilos!
 • Kérjük a szülőket, hogy az osztályra felvett gyermekeknek tisztasági felszerelést hozzanak!
 • A gyermeknél gyógyszert ne hagyjanak! Gyermek a kórházban csak az orvos által előírt, lázlapon szereplő készítményt kaphatja. Otthonról hozott gyógyszer alkalmazásához előzetes orvosi megbeszélés szükséges.
 • A szoptatás ideje alatt kizárólag az édesanyák tartózkodhatnak a kórteremben!
 • Alkoholt fogyasztani az intézet egész területén tilos!
 • Betegeink számára a dohányzás tilos, hozzátartozók számára a parkban, csak a kijelölt helyen engedélyezett!
 • Kórházunkban betegjogi képviselet működik:
  • Betegjogi képviselőnk: Dr. Lengyel László
  • Elérhetősége: 66/526-526/2176 mellék.
  • Fogadóóra: hétfőn és szerdán 8:00 – 12:00-ig, 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
 
  Az egészségügy jelen gazdasági helyzete mellett szükségesnek éreztük, hogy a még színvonalasabb ellátás érdekében, a tárgyi feltételek javítására létrehozzuk a "Gyulai Gyermekosztályért" Alapítványunkat (mely kiemelten közhasznú alapítvány) (számlaszám: Szeghalom és Vidéke Takarék-szövetkezet 54000131-10000661, adószám: 18379998-1-04, illetve, ERSTE Bank: 11600006-33800864).
  Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Pákozdiné Vajda Erika, kuratóriumi tagok: Dr. Gácser Magdolna, Taga Kornélia, és az alapító, Repisky Mátyás. Az alapítvány pénzügyeit Felföldi Györgyné tartja rendben.

  Az alapítvány segítségével már több új eszköz, műszer vásárlására volt lehetőségünk. Pályázati pénzből, céltámogatásból felújítottuk műszerparkunkat, új EEG- készülék, inkubátorok, kékfénylámpák, vércentrifuga került beszerzésre, valamint az osztály rekonstrukciós munkálataihoz is segítséget nyújtott.

   Így a korszerűen felszerelt, 1998 óta működő újszülött intenzív részlegünk nagyban hozzájárult a megye jelentősen javuló csecsemőhalálozási mutatóihoz. Tíz év alatt 15,1 ezrelékről 4,4 ezrelékre csökkent a csecsemőhalálozás megyei arányszáma. Az 1500 g alatti születési súlyúak túlélése osztályunkon 91%-os. Ezzel Veszprémet követően a második helyen állunk az ország megyéinek sorrendjében. Munkánk elismeréseként a NIC 2003-ban elnyerte az ETI által engedélyezett regionális oktató osztály címet.
Dr. Sipos Péter
osztályvezető főorvos
c. egyetemi docens