Bemutatkozik a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya
 
  Osztályunk a kórház központi épületétől 2 km távolságra külön telephelyen, parkosított környezetben található. A pavilon közel 100 éve épült, eredeti funkcióját tekintve gyermekmenhelyként szolgált.
  A folyamatos ágyszám leépítésnek köszönhetően jelenleg 67 ágyon kell ellátnunk betegeinket a következő részlegekre tagoltan:
 • Patológiás újszülött részleg
 • Újszülött-intenzív részleg (PIC) a gyermekintenzív részleggel funkcionális egységben
 • Csecsemő- és kisded részleg
 • Gyermek- és ifjúsági részleg
 • Gyermekfertőző részleg
 • Osztályunk része a Szülészeti Osztály Újszülött Részlege is
  Osztályunk telefon elérhetősége: 66/463-633 Gyermek- és ifjúsági részlegen fekvő gyermeket 15 órától 19 óráig a 350-es melléken telefonhoz hívunk.

  Az osztály munkáját Dr. Sipos Péter osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens irányítja. Az osztályvezető főnővéri teendőket Fiszter-Fábián Krisztina látja el.
 
Orvosaink
Dr. Sipos Péter osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens, csecsemő- és gyermekgyógyász, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
Dr. Schriffert Terézia főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, kardiológus
Dr. Kövesdi József főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, pulmonológus
Dr. Bódi Piroska főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, gasztroenterológus
Dr. H. Nagy Katalin PhD. főorvos - csecsemő- és gyermekgyógyász, pulmonológus, diabetológus
Dr. Halics Éva főorvos - neurológus
Dr. Abdulrahman Abdulrab főorvos -csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus
Dr. Zátonyi Adél főorvos -csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus
Dr. Mózes Katalin csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Szabó Andrea csecsemő- és gyermekgyógyász, intenzív terápiás szakorvos
Dr. Somogyi Délia csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Kovács Bernadett csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Kolozsi Anita csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Máté Csilla csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Danyi Julianna csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Kolozsvári Edina szakorvosjelölt
Dr. Orosz Edit Annamária szakorvosjelölt
Dr. Csonka Nóra rezidens orvos
Dr. Tamasi Albert rezidens orvos
 
  Betegeket a megye egész területéről fogadunk, ezen túlmenően érkeznek betegek a határon túlról (Aradról, Nagyszalontáról, Nagyváradról) is. Évi fekvőbeteg forgalmunk 4200-4400 fő.

  Osztályunk 13 profilambulanciának is ágyhátteret biztosít. Az ambuláns betegforgalom évente 30.000 – 32.000/fő között van. Mindezt az általános ambulancia mellett a következő szak-profilok működésével értük el: általános ambulancia, pulmonológia, kardiológia, gastroenterológia, koraszülött utógondozás, diabetológia, bőrgyógyászat, fejlődésneurológia- gyermekneurológia, rheumatológia, nephrológia, gyermekradiológia, védőoltás szaktanácsadás.

  A Gyermekosztály 13 profilambulanciát is működtetve látja el megyei feladatait.
 
Szakrendelők rendelési ideje
Általános ambulancia   hétfőtől - péntekig 8.00 - 16.00
Pulmonológia Dr. Kövesdi József
hétfő, kedd, szerda 7.00 - 10.00
Pulmonológia Dr. H. Nagy Katalin
csütörtök, péntek 8.30 - 13.00
Kardiológia Dr. Schriffert Terézia hétfő 8.00 - 11.30
Kardiológiai ultrahang Dr. Schriffert Terézia csütörtök
péntek
16.00 - 17.30
8.00-11.00
Gyermekneurológia Dr. Svékus András szerda 8.00 - 13.00
Fejlődésneurológia, epilepsia gondozás Dr. Halics Éva hétfőtől - péntekig 8.30 - 14.30
Gasztroenterológia Dr. Bódi Piroska Kedd, szerda és csütörtök 8.00 - 13.00
Sebészet Dr. Németh Péter csütörtök (két hetenként) 11.00 - 14.00
Koraszülött-gondozás Dr. Abdulrahman Abdulrab szerda, csütörtök 10.30 - 13.00
Koraszülött-gondozás Dr. Zátonyi Adél hétfő, péntek 10.30 - 13.00
Vesegondozás Dr. Mózes Katalin hétfő 13.00 - 15.00
Gyermek-reumatológia Dr. Laduver Anita kedd 8.00 - 12.00
Bőrgyógyászat Dr. Patai Györgyi kedd
8.00 - 14.00
Védőoltás szaktanácsadás Dr. Zátonyi Adél hétfő 13.30 - 15.00
Gyermekradiológia és Ultrahang Dr. Técsi Erika kedd és péntek 9.00 - 13.00
Diabetes-gondozás Dr. H. Nagy Katalin PhD. szerda 8.00 - 13.00
 
 Osztályunk szakrendeléseire beutaló szükséges a háziorvostól (kivéve bőrgyógyászat), illetve telefonos időpont-egyeztetés magával a szakrendelővel. Az időpont-egyeztetés lehetőségének időszakáról a háziorvos vagy a Gyermekosztály Portaszolgálatának munkatársa tud felvilágosítást adni Önnek.
 Kérjük tisztelettel megértésüket azzal kapcsolatban, ha a szakrendelőt nem tudják éppen kapcsolni. Az időpont-előjegyzések időszaka általában a rendelési időn kívülre esik, mivel a telefonhasználat elvonja a figyelmet a beteg gyermek vizsgálatától és az orvos – szülő kapcsolatot megzavarja.
 Az osztály orvosai közül többen második és harmadik szakvizsgával rendelkeznek. Így jelenleg 2 neonatológus, 2 pulmonológus, 1 neurológus, 2 anesth.-intenzív terápiás szakorvos, 1 gastroenterológus, 1 kardiológus, 1 diabetológus dolgozik osztályunkon. Más osztályról szakambulanciát lát el rheumatológus, gyermeksebész és bőrgyógyász.

 A gyermekgyógyászat az az egészségügyi terület, ahol az ápolás egyenrangú a gyógyítással.
 Szakképzettségi mutatóink igen jónak mondhatók, az ápolás alappillérét a lelkiismeretes és tapasztalattal rendelkező csecsemő- és gyermekápolók adják, a megadott álláshelyeken csak 2 fő segédápolót találunk.
 Orvosi-ápolási munkánkat további diplomás szakembereink segítik: 7 diplomás ápoló, 1 dietetikus, 1 gyógytornász, 2 egészségügyi ügyvitelszervező, 1 védőnő. Gyógyító munkánkon túl munkatársaink szerteágazó feladatokat látnak el, mint pl. az oktatás. Részt veszünk háziorvosok továbbképzésében, orvostanhallgatók, egészségügyi főiskolások, szakképző iskolások, védőnők gyakorlati oktatásában. A gyógyítás és a szakorvosképzés mellett a tudományos tevékenységre is nagy hangsúlyt helyezünk. Helyi szakmai fórumokon, a szakterületek regionális és országos kongresszusain évi 25-30 előadásunk hangzik el, melyek közül több, hazai szaklapban is megjelent (Gyermekgyógyászat, Orvosi Hetilap). Tudományos rendezvényeket szervezünk minden évben.
 2 évente, Prof. Dr. Katona Márta egyetemi tanár (Szegedi Gyermekklinika) újszülött újraélesztő tanfolyamot tart osztályunk orvosai, ápolói és a Szülészet dolgozói számára.
 
ANYÁK OSZTÁLYOS ELHELYEZÉSE:

 A társadalom által jogosan elvárt Rooming-in rendszeret (a baba-mama szobát) strukturális okokra hivatkozva sajnos nem tudjuk biztosítani, de a lehetőségekhez mérten mindent megteszünk a gyermek és édesanyja együttlétének folyamatos biztosításáért. A kiságyakban nem, de a felnőtt ágyakban az anyák gyermekük mellett pihenhetnek, illetve vendégágyakat tudunk biztosítani – kórtermenként a hely szűke miatt egy ágy szétnyitására van lehetőség.
 Az anyatejjel táplált gyermekek édesanyja számára a bentlakás háromszori étkezés biztosításával ingyenes. Amennyiben az édesanya már nem szoptat, szintén lehetősége van költségtérítés ellenében szállást igénybe venni. Az anyaszállás felújított környezetben 6 fő elhelyezését biztosítja.
 A fertőző anyaszállón elsősorban még anyatejet igénylő, fertőző betegségben szenvedő gyermekek édesanyjának tudjuk étkezését, éjszakai pihenését lehetővé tenni.
 A kísérő anyák számára az anyaszállást napi 1500 Ft-ért tudjuk biztosítani, mely tartalmazza:
 • napi háromszori étkezést
 • tisztálkodási lehetőséget
 • fűtést, világítást
 • ágyneműhasználatot
 Számlát Önöknek erről a Gyermekosztály védőnője ad távozáskor.

 Fekvőbeteg részlegeinken a LÁTOGATÁSI REND nyitott, azonban a gyógyító munkánk zavartalan biztosítása érdekében az osztályon fekvő gyermekekre és az őket látogatókra vonatkozóan a következő házirend betartását kérjük:
 • Osztályunkon a szülők számára nyitott látogatási rendet biztosítunk.
 • Más hozzátartozók csak meghatározott időpontban látogathatják a beteg gyermeket:
  • hétköznap: délután: 15:00 – 18:00 óráig
  • hétvégén: délelőtt: 10:30 – 12:00 óráig, délután: 15:00 – 18:00 óráig
 • 10 éven aluli gyermekek az osztályt nem látogathatják!
 • A gyermek állapotáról felvilágosítást csak a kezelőorvostól kaphat 9 – 16 óráig, ezt követően csak kritikus állapotú gyermekről adunk tájékoztatást.
 • A kórterembe csak előírt védőruházatban lehet bemenni!
 • A zsúfoltság és a fertőzés veszélye miatt kizárólag csak egy látogató tartózkodhat a kórteremben!
 • A gyermekkel való érintkezés előtt fertőtlenítő kézmosás szükséges!
 • Kérjük a higiénés rendszabályokat betartani és a kórterem rendjére vigyázni szíveskedjenek: üres ágyat kérjük szabadon hagyni, ráülni, rápakolni tilos!
 • Az ágyrácsot gyermekük biztonsága érdekében szíveskedjenek felhúzni!
 • Kérjük a szülőket, hogy csak a saját gyermeküket ápolják, gondozzák!
 • A szülő köteles beszámolni az ápolószemélyzetnek a gyermekkel kapcsolatos összes tevékenységéről és bejelenteni érkezését és távozását!
 • A gyermek csak azt eheti vagy ihatja, amit az ápolószemélyzettel egyeztetett. Élelmiszerek tárolása – névvel ellátva – a részlegen a betegek számára fenntartott hűtőszekrényben engedélyezett. Napraforgót, rágógumit, apró cukorkát, koffein tartalmú üdítőitalt gyermeknek behozni tilos!
 • Kérjük a szülőket, hogy az osztályra felvett gyermek számára tisztasági felszerelést (törülköző, tusfürdő, fogápolási kellékek, fésű, WC papír), valamint evőeszközt biztosítani szíveskedjenek, aminek elöblítése a kórteremben történik.
 • A gyermeknél gyógyszert ne hagyjanak! Gyermek a kórházban csak az orvos által előírt, lázlapon szereplő készítményt kaphatja. Otthonról hozott gyógyszer alkalmazásához előzetes orvosi megbeszélés szükséges.
 • A szoptatás ideje alatt kizárólag az édesanyák tartózkodhatnak a kórteremben!
 • A gyermekek éjszakai pihenésének biztosítása érdekében a televíziókat legkésőbb 21 órakor kikapcsoljuk.
 • Az osztály zavartalan reggeli munkarendjének megvalósulása érdekében (vizsgálatok előkészítése, gyógyszerosztás, vizit) 7 órára kérjük a vendégágyak rendbetételét.
 • Alkoholt fogyasztani az intézet egész területén tilos!
 • Betegeink és a hozzátartozók számára a Gyermekosztály egész területén a dohányzás tilos!
 • Kórházunkban az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:
  • Dr. Daróczy Linda (munkaidőben elérhető telefonszáma: 06/20/4899-563)
  • Elérhetőség: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. (Rendelőintézet IV. em.) hétfő 9.00-11.00, szerda 14.00-16.00, levelezési cím: 5700 Gyula Semmelweis utca 1.
  • A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06-80-620-055.
 
  A bent fekvő gyermekeknek lehetőségük van orvossal, ápolószemélyzettel történő egyeztetést követően, a délutáni órákban - kizárólag szülői felügyelettel és felelősséggel – az udvaron tartózkodni, levegőzni.

  Osztályukon 2005 februárjától BABAMENTŐ INKUBÁTOR működik a nem kívánt terhességekből született újszülöttek megmentésére. Az inkubátor a főbejárattal szemben, az ápolási egységektől elkülönülten, de mégis védett helyen, a Fertőző részleg földszinti bejáratánál található.
  A súlyos állapotú KORASZÜLÖTTEK, ÚJSZÜLÖTTEK INTENZÍV CENTRUMOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSÁT folyamatos készenléti szolgálattal megoldottuk. (Nem csak a Gyulai Szülészetről, hanem Orosháza és Békéscsaba szülészeti intézményéből is érkeznek beteg újszülöttek osztályunkra.) Talán erre az elkötelezettségre is felfigyeltek, amikor a Koraszülött-intenzív részleg ápolási kollektívája, szállítási teamje megkapta a Heim Pál – díjat.
  A tartós gondozást, folyamatos kezelést igénylő betegségekben szenvedő gyermekek számára szakembereink igyekeznek segítséget nyújtani a kis betegek és szüleik számára, így évek óta tartunk rendszeres KLUBFOGLALKOZÁSOKat lisztérzékeny és cukorbeteg gyermekeknek.
  Dr. H. Nagy Katalin vezetésével szinte minden évben szervezünk DIABETES TÁBORT a megye és a megye határain kívülről érkező cukorbeteg gyermekek részére - országosan is elismert, nagy sikerrel. 2008-ban elnyertük az első alkalommal odaítélt "Az ország legjobb gyermekdiabetes tábora" megtisztelő címet.
  4 éve rendszeresen megünnepeljük a KORASZÜLÖTTEK NAPJÁT, melynek kapcsán eredményeinkre, erőfeszítéseinkre kívánjuk felhívni a figyelmet. Ezen a napon egyrészt a gyógyult és felcseperedő egykori kis betegeinket és hozzátartozóikat látjuk vendégül, másrészt tudományos előadások is elhangzanak – legtöbbször gyakorlati tudnivalókról.

  A korszerűen felszerelt, 1998 óta működő újszülött intenzív részlegünk nagyban hozzájárult a megye jelentősen javuló csecsemőhalálozási mutatóihoz. 15 év alatt 15,1 ezrelékről 4,4 ezrelékre csökkent a csecsemőhalálozás megyei arányszáma. (2012-ben 1,1 ezrelékes csecsemőhalálozása volt Békés megyének.) Az 1500 g alatti születési súlyúak túlélése osztályunkon 91%-os. Ezzel Veszprémet követően a második helyen állunk az ország megyéinek sorrendjében. Munkánk elismeréseként a NIC 2003-ban elnyerte az ETI által engedélyezett regionális oktató osztály címet.

  Az egészségügy jelen gazdasági helyzete mellett szükségesnek éreztük, hogy a még színvonalasabb ellátás érdekében, a tárgyi feltételek javítására létrehozzuk a "GYULAI GYERMEKOSZTÁLYÉRT" ALAPÍTVÁNYUNKAT (mely kiemelten közhasznú alapítvány) (számlaszám: Szeghalom és Vidéke Takarék-szövetkezet 54000131-10000661, adószám: 18379998-1-04, illetve, ERSTE Bank: 11600006-33800864). Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Pákozdiné Vajda Erika, kuratóriumi tagok: Dr. Gácser Magdolna, Taga Kornélia és az alapító, Repisky Mátyás. Az alapítvány pénzügyeit Felföldi Györgyné könyvelő tartja rendben.
  Az alapítvány segítségével már több új eszköz, műszer vásárlására volt lehetőségünk. Pályázati pénzből, céltámogatásból felújítottuk műszerparkunkat, új EEG- készülék, inkubátorok, kékfénylámpák, vércentrifuga került beszerzésre, valamint az osztály rekonstrukciós munkálataihoz is segítséget nyújtott.

  Az osztály városunk közigazgatásával is jó kapcsolatot ápol, 2014-ben Gyula Város Önkormányzata "Gyula Városért" kitüntetést adományozott számunkra.

 
Városi Gyermekorvosi Ügyelet

  Osztályunkon 2014. február 1-től működik városunk szorgalmazására a Városi Gyermekorvosi Ügyelet.
  Időpontja:
  Hétfőtől péntekig: 16.00 – 20.00
  Szombaton és vasárnap: 8.00 – 12.00
  Meghatározott terület: Gyula és Doboz települések

  Ezen időszakokban a városi ügyelet ellátására beosztott harmadik orvos látja el a gyermekeket osztályunkon az Általános Ambulancia rendelőjében.
  Amennyiben ezen időszakon kívül válik szükségessé, hogy Ön gyermekével orvoshoz forduljon, Ön a Gyermekosztály egyik ügyeletes orvosával fog találkozni, miután az Ambulancia asszisztense jelzi felé az Önök érkezését. Mivel az 67 ágyas osztályon súlyos állapotban lévő, gépi lélegeztetett gyermekeket is ellátunk, sőt szülészeti esemény kapcsán az is előfordulhat, hogy az egyik ügyeletes orvosnak a Szülészeti Osztályra is ki kell mennie, újszülött-szállítást kell megszerveznie, a Gyermekosztály orvosai fontossági sorrendben fogják ellátni egészségügyi feladataikat. Ennek alapján előfordulhat, hogy hosszabb várakozásra is sor kerülhet az Önök részéről. Ezért amennyiben a gyermek betegsége sürgősségi ellátást nem tesz indokolttá, kérjük, válasszák a fent megadott időpontokat, illetve elsősorban, halasztható esetben a háziorvost keressék fel.
  Osztályunk orvosai házhoz menni nem tudnak. A gyermeket lehetőség szerint az osztály Ambulanciájára be kell hozni. Amennyiben súlyosnak ítéli meg a gyermek állapotát, hívja fel a 66/463-633-as számot és beszéljen az ügyeletes orvossal.
  Tisztelettel kérjük megértésüket a fentiek kapcsán!

Dr. Sipos Péter
osztályvezető főorvos
c. egyetemi docens